İzmir Avukatlık Bürosu, Algı Hukuk

FAALİYET ALANLARIMIZ

SON YAZILAR

Algı Hukuk 
Algı Hukuk 
Algı Hukuk 
Algı Hukuk 
Algı Hukuk 
Algı Hukuk 
Algı Hukuk 
Algı Hukuk 
Algı Hukuk 
Algı Hukuk 

Ceza Hukuku

Algı Hukuk Bürosu İzmir ceza avukatı kadrosu 2008 yılından beri müvekkillerimize ceza davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

İzmir ceza avukatı ekibimiz ceza hukuku davaları konusunda edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedirler. Ülkemizde ceza yargılaması Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile yapılmaktadır. Türk Ceza Kanunu cezaları belirlerken, Ceza Muhakemesi Kanunu ise yargılamanın usul ve prosedürlerinin nasıl olacağını gösterir.

Algı Hukuk Bürosu Ceza Avukatı Kadrosu Aşağıdaki Hizmetler Sunar

 1. Ceza Davalarında Savunma: Ceza avukatları, müvekkillerini çeşitli suçlamalara karşı savunabilirler. Bu suçlamalar arasında hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu suçları, şiddet suçları ve daha fazlası yer alabilir.
 2. Gözaltı ve İfade Alma Süreçleri: Müvekkiller, gözaltına alındıklarında veya ifade vermek zorunda olduklarında avukatlarından hukuki destek alabilirler. Avukat, müvekkilin haklarını korumak ve adil bir sürecin sağlanmasını sağlamak için bu aşamada yardımcı olabilir.
 3. Temyiz Süreçleri: Mahkeme kararlarına itiraz etmek için temyiz süreçleri, ceza avukatlarının uzmanlık alanına girer. Temyiz başvuruları, mahkeme kararlarının hukuka uygunluğunu incelemeyi içerir.
 4. Ceza Hukuku Danışmanlığı: Ceza avukatları, müvekkillerine potansiyel suçlamalar ve ceza hukukuyla ilgili konularda danışmanlık yapabilirler. Özellikle suç işleme niyeti olmadan sadece bilgi sahibi olma aşamasında dahi ceza hukuku danışmanlığı önemlidir.
 5. Ceza Mahkemesinde Temsil: Müvekkil, ceza davası sırasında avukatı tarafından mahkemede temsil edilir. Avukat, delil sunumu, tanıkların ifadeleri ve diğer yasal işlemleri yönetir.
 6. Ceza Davalarında Anlaşmalar: Bazı durumlarda, müvekkillerine suçlamaları kabul ederek daha hafif bir ceza almaları için anlaşmalar yapmaları önerilebilir. Ceza avukatı, bu tür anlaşmaların müvekkillerinin çıkarlarını en iyi şekilde koruyacak şekilde düzenlenmesine yardımcı olabilir.

Ceza davalarına ilişkin olarak ceza avukatı kadromuz; şikayet dilekçesi ve eklerini hazırlamakta, Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunmakta ve Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak hizmet vermektedirler.

İzmir ceza avukatı kadromuz ayrıca Sulh Ceza ve Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak müvekkillerimizi temsil etmekte, savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına ve mahkemelerce verilen tutuklama kararlarına itiraz etmekte, temyiz dilekçesi hazırlamakta ve cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapmaktadırlar.

İzmir ceza avukatı ekibimiz;

 • Alkollü Araç Kullanma
 • Dolandırıcılık
 • Gümrük Kaçakçılığı
 • Güveni Kötüye Kullanma
 • Kredi Kartı Dolandırıcılığı
 • Mala Zarar Verme
 • Taksirle Yaralama
 • Vergi Kaçakçılığı

ile ilgili suçlamalarda savunma hazırlamakta ve duruşmalarda müvekkillerimizi temsil etmektedirler.

 

Genel Olarak Ceza Hukuku ve Yargılaması

Ceza hukukunda genel olarak suçlar ve yaptırımları incelenmektedir. Suçun işlenmesinden cezanın infaz edilmesine kadar geçen süreç hassas bir süreçtir. Türk Ceza Kanunu’nda birçok suç düzenlenmiştir. Bu suçların başlıkları örnek olarak şu şekildedir;

 • Hayata Karşı Suçlar (Kasten Öldürme Suçu gibi)
 • Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar (Kasten Yaralama Suçu gibi)
 • Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar (Cinsel Saldırı Suçu, Çocukların Cinsel İstismarı Suçu gibi)
 • Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar (Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu gibi)
 • Adliyeye Karşı Suçlar (İftira Suçu gibi)
 • Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar (Zimmet Suçu, İrtikap Suçu, Rüşvet Suçu gibi)

Yukarıda sayılan suçlar kasten işlenebilen suçlar olduğu gibi, bazı suçlar taksirle de (dikkatsizlik, özensizlik) işlenebilir.

Ceza hukuku bakımından suçların oluşabilmesi için kanuni unsurların varlığı gerekmektedir. Örneğin mala zarar verme suçu kanunda düzenlenmişse de bu suç, taksirle işlenemez. Dolayısıyla başkasının malına istemeden zarar veren kişi, ceza hukuku bakımından suçlu olmayacaktır.

Görüldüğü üzere ceza hukuku bakımından çok ince ayrıntılar ile sonuçlar değişebilmektedir. Suç şüphesi altında olan bir kişi suçlu olmadığını ya da talep edilen cezayı hak etmediğini düşünüyorsa veya kendisine karşı bir suç işlendiğini düşünen bir birey mağdur olduğunu düşünüyorsa, düşüncesini etkili bir biçimde ortaya koymalıdır.

Örnek olarak şikâyete tabi suçlarda şikâyet süresi suçun ve suçlunun öğrenilmesinden itibaren altı aydır . Mağdur olan kişi bu süreden sonra talepte bulunsa dahi talebi ciddiye alınmayacaktır.

Bu bağlamda ceza hukuku bakımından hakların ileri sürülmesine, zamanın gözetilmesinde, isnatların gösterilmesinde, fiilin niteliğinin ortaya koyulmasında profesyonel bir yardım ile hareket edilmesi hayatidir. Bu noktada aşağıdaki başlığın iyi anlaşılması gerekmektedir.

Ceza Hukukunda Avukatın Önemi

İzmir ceza davası avukatları şüpheliyi, sanığı, mağduru, suçtan zarar göreni, katılanı, suçtan sorumlu olan diğer kişileri temsil ederler. Bu bağlamda adliyede, kolluk makamlarında veya suç için önemli diğer mahallerde bulunurlar, ifade ve sorguya katılırlar, isnatla ilgili bilgilendirmeyi sağlarlar, dilekçeler vasıtası ile ya da sözlü olarak hakları koruma altında tutarlar.

Dolayısıyla insanın en temel haklarından olan özgürlük hakkının kaybedilmemesi açısından etkili ve güçlü temsil edilme hayati öneme sahiptir.

Mağdur bakımından kaybın telafisi ve mağdurun vicdanen tatminini sağlamak esas gaye iken, şüpheli ya da sanık bakımından özgürlüğün korunması, haksızlığa uğranmaması ve orantısız yaptırımlara maruz kalınmaması temel amaçtır.

Yukarıdan anlaşılacağı üzere ceza hukuku özgürlüğe direkt etki eden bir dal olması nedeniyle riske atılmaması gereken bir daldır ve avukat ile temsil bu bağlamda çok önemlidir. Avukatın da sizi temsil kabiliyeti önemlidir. Zira ceza hukukunda amaç maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır.

Dolayısıyla delillerin ortaya konulmasında, etkili savunmada, var olan ve zarara uğrayan menfaatin veya hakkın talebinde, müvekkil ile iletişimde, kanunlara ve diğer mevzuata hâkimiyette avukatın rolü hakkın yerini bulması için belirleyicidir.

Aynı şekilde suç nedeniyle mağdur olan kişi de fail hak ettiği cezayı almaz ise kendini güvende hissetmeyecek, hayatına normal devam etmekte zorlanacaktır. Bu nedenle de ceza hukuku avukatı ile çalışmak önemlidir.

İzmir Ceza Avukatı Olarak Hizmetlerimiz

 • Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması
 • Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekilliği
 • Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekilliği
 • Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekilliği
 • Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi
 • Tutuklama ve koruma kararlarına itiraz edilmesi
 • Temyiz dilekçesi hazırlanması
 • Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri

İzmir Ceza Avukatı için Bize Ulaşın

İzmir’de faaliyet gösteren Algı Hukuk Bürosu İzmir ceza avukatı olarak cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini temsil etmektedir.